Przygotowanie plików do druku

Jak przygotować pliki do druku?

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

 • Pliki do druku należy wgrać przez Menadżera plików na naszej stronie www podczas składania zamówienia po zarejestrowaniu się w naszym systemie.

 • Do druku przyjmujemy tylko i wyłacznie pliki w formacie: PDF

 • Pliki najlepiej przesyłać w formacie PDF

  Serwis  PolishDruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki, które są niezgodne z podaną poniżej specyfikacją.

 

Formaty plików przyjmowanych do druku

PDF

 • wszystkie fonty zamienione na krzywe, 
 • zapisany w kolorystyce CMYK,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 300 dpi,
 • Pliki do druku najlepiej przesyłać w formacie PDF
 • odległość tekstów i ważnych elementów graficznych od linii cięcia i bigowania (składania) powinna wynosić min. 4 mm (teczki i katalogi 6 mm),
 • projekt zapisany bez linii cięcia,
 • Ulotki składane i teczki proszę przygotować korzystając z naszych makiet oraz instrukcji dostępnych przy każdym produkcie

Lakierowanie UV

 • Lakierowanie UV wybiórcze realizowane jest w technologii sitodrukowej
 • oferowany Lakier UV charakteryzuje się połyskiem wynoszącym 95 jednostek blasku.
 • W przypadku lakierowania UV wybiórczego, na powierzchni lakierowanej mogą występować połyskliwe mikropunkty o sumarycznym pokryciu nieprzekraczających 1% powierzchni, wynikające z faktu, że produkt poddawany jest wielu procesom technologicznym.
 • Dokładność pasowania lakieru UV wybiórczego wynosi 2 mm.
 • Nie zalecamy realizacji lakierowania UV wybiórczego na następujących przykładowych obiektach:
 • tekstach mniejszych niż 20 pkt
 • elementach graficznych o grubości linii mniejszych niż 1 mm.


UWAGA!!!

UWAGA! drukarnia cyfrowa PolishDruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności lub błędy w druku z plików Corel Draw.

Wszystkie pliki przesłane w formacie CDR, JPG, TIF będą zapisywane do druku w formacie PDF w kolorystyce CMYK.

UWAGA ! Serwis PolishDruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności lub błędy w druku z plików PDF oraz TIFF wygenerowanych z progarmu Corel Draw (CDR).

W plikach CDR wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe.

Drukarnia  NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programów graficznych Corel Draw oraz Adobe Ilustrator, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędne wydruki w przypadku braku niektórych elementów graficznych na wydrukach związanych z niepoprawnym ripowaniem plików na maszynie drukującej.
 

Kolorystyka

Przesyłane pliki do druku powinne być zapisane w kolorystyce CMYK. W przypadku przesłania do nas plików w kolorystyce RGB lub z kolorami dodatkowymi PANTONE zostaną one automatycznie zapisane do kolorystyki CMYK. Drukarnia cyfrowa PolishDruk.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne w druku wynikające z konwersji RGB oraz PANTONE do kolorystyki CMYK.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profilem kolorystycznym) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie różnice kolorystyczne w druku.

Układ graficzny 

Drogi Kliencie w trosce o najwyższą jakość wydruku jako drukarnia prosimy podczas projektowania korzystać z naszych makiet zamieszczonych do pobrania przy każdym produkcie. Unikniemy w ten sposób błędów w przygotowaniu projektu oraz przyspieszy to proces weryfikacji plików do druku a co za tym idzie czas realizacji zamówienia.

Formaty: Do pracy która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca.

Katalogi szyte należy przesyłać w następujący sposób:

 • w formacie PDF

  -środek: w jednym pliku strona po stronie bez żadnych rozkładówek 

  -okładka: w jednym pliku strona po stronie bez żadnych rozkładówek

 • w formacie PDF, TIF, JPG, CDR spakowane, każda strona w osobnym pliku – pliki w nazwie muszą posiadać numer strony, od pierwszej do ostatniej - spakowane

Jeżeli strony katalogu nie zawierają paginacji (numeracji) stron: 

 • opis numeru strony w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm.

Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm od linii cięcia, powyżej 32 stron przy oprawie szytej 8mm.

Katalogi klejone należy przesyłać w następujący sposób:

 • okładka: w jednym pliku PDF wszytskie strony po kolei od 1 do 4 
 • spady w okładce powinny wynosić 5 mm
 • środkek: w jednym pliku PDF wszystkie strony po kolei bez rozkładówek
 • spady w środkowych stronach powinny wynosić 2 mm

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6-8 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 15 mm. Margines wewnętrzny przy oprawie klejonej powinien wynosić 15 mm